TelePortál

DE Informatikai Szolgáltató Központ

Hová tűntek a hívott számok utolsó számjegyei?

Miért nem láthatók a hívásrészletezőkben a hívott számok utolsó számjegyei?

8.1. Ha a szolgáltató kimutatást bocsát az előfizető rendelkezésére abból a célból, hogy az előfizető megismerhesse és ellenőrizhesse a díjszámítás alapjául szolgáló forgalmazási és számlázási adatokat (hívásrészletező), a hívásrészletező csak a díjvita eldöntéséhez szükséges mértékben és módon tartalmazhatja a forgalmazási és számlázási adatokat. Ennek keretében a szolgáltató köteles a hívásrészletezőn a hívott előfizetői számok utolsó három számjegyét letakarni (kivéve az ún. rövidített hívószámok esetében).

Ha az előfizető a szolgáltatótól részletesebb adatokat tartalmazó kimutatást kér, ennek megadása előtt a szolgáltató felhívja az előfizető figyelmét arra, hogy az előfizető a hívásrészletezővel együtt az elektronikus hírközlési szolgáltatást igénybe vevő, az előfizetőn kívüli természetes személy felhasználók személyes adatainak birtokába juthat, és ezeknek a megismerésére az előfizető csak akkor jogosult, ha ahhoz a felhasználók tájékoztatásukat követően hozzájárultak. A szolgáltató a hozzájárulás meglétét, vagy annak tartalmát nem köteles vizsgálni, a hozzájárulásért kizárólag az előfizető tartozik felelősséggel.

Forrás:
A Magyar Telekom Nyrt. adatvédelmi tájékoztatója