TelePortál

DE Informatikai Szolgáltató Központ

Vezetékes havidíjak 2014.12.31-ig

Az egyetemen korábban centrumonként különböző elszámolási módszert alkalmaztak, s mivel azt két centrumban két külső cég végezte, s egyetemi szinten 3 különböző program volt használatban, ezért a díjelszámolást nem lehetett egységesíteni. (2013. előtt valójában szándék sem volt rá.) A táblázat az akkor érvényes elszámolások bruttó díjait tartalmazza.

Havidíj típusa Volt ATC Volt OEC Volt TEK, GF, RH
Személyi kód havidíj 0 0 0
Fax havidíj 0 0 0
Fővonal havidíj, ISDN30 0 0 0
ISDN kapcsolt szám havidíj 0 0 0
Mellék havidíj 0 3x 0
Számkonverzió havidíj 0 1x 1 000
Fővonal havidíj, Analóg 0 4x 4 400
Fővonal havidíj, ISDN2 PMP 0 0 5 900
Fővonal havidíj, ISDN2 PP 0 0 9 600
Kiigazítási díj Forgalmi díjak arányában Szorzók arányában Központi keretből

A kiigazítási díj a kiadás (szolgáltatói számlák összege) és bevétel (szervezetekre forgalmi és havidíj címén áthárított költség) közti különbözet kiegyenlítésére vonatkozó díjat, illetve annak számítási módszerét jelenti.

A volt ATC-n az előfizetési díjat a forgalom arányában osztotta fel a CompArgo Kft. a saját programjával. Tehát az a mellék, amiről nem kezdeményeztek értékelhető hívást, az nem vállalt részt az előfizetési díjből. Ugyanakkor a hívásokat a korábbi szerződés szerinti tarifával számolták, pedig a díjak jelentősen csökkentek 2013.09. hótól; pl. a helyi hívások ingyenesek lettek. Mivel itt a forgalmi díjak csak 50-70%-át teszik ki az előfizetési díjnak, ha az érvényes tarifával számolnánk, akkor a forgalmi díjakra 150%-200%-os többletet kellene terhelni, magyarul egy 100 Ft-os beszélgetésből végül 250 Ft, vagy 300 Ft-os telefonálási díj lenne.

A volt OEC-en a különbözetet az ún. szorzók arányában osztotta el az AB Telekom a TaxaWin programmal. Szorzót kaptak a számkonverziók és a fővonalak, valamint azok a mellékek, melyekről kifelé is lehetett hívást kezdeményezni. Ez utóbbi megkülönböztetést viszont más telefonközpontban nem lehet egyértelműen megtenni. A módszerből következik, hogy a havidíjak minden hónapban változtak.

A volt TEK-en az előfizetési díjat fix havidíjakkal osztották el a TeleDíj programmal, de ebből következően mindig maradt különbözet, melyet egy központi keretből fedeztek. A havidíjak nagyon magasak voltak, mert kevés elem közt kellett felosztani az előfizetési díjat, ráadásul ezek a díjak a korábbi szerződés szerinti kb. 1.4 MFt-os előfizetési díjhoz voltak kialakítva.

Látható, hogy mindegyik elszámolási módnak vannak előnyei és hátrányai.