TelePortál

DE Informatikai Szolgáltató Központ

Fogalmak

Az alábbiakban néhány fogalmat tisztázunk.


Forgalomirányítás

A különböző távközlési szolgáltatóknak különböző áraik vannak a különböző hívásirányokba. A forgalmi díjak minimalizálása érdekében a DE több távközlési szolgáltatóval áll kapcsolatban. A mellékekről az egyetemen kívülre kezdeményezett hívásokat a hívott szám alapján más-más szolgáltatói vonalon küldi ki az egyetemi telefonközpont, hogy a telefonálás költségeit csökkentse. Így pl. a helyi hívások a T-System, a távolsági és nemzetközi hívások az Invitel, a mobil hívások pedig a T-Mobil vonalán mennek ki.


Számmező

Az az országos hívószám tartomány, melyen belül az egyetem szabadon oszthat telefonszámot a mellékeihez.  pl. 
0652 512-900 – 0652 512-999
0652 255-000 – 0652 255-999
0652 526-900 – 0652 526-999
0630 759-7000 – 0630 759-7999
0630 759-8000 – 0630 759-8999
0630 759-9000 – 0630 759-9999
A kiosztható hívószámok száma tehát korlátos. A szerződés szerinti előfizetési díjat befolyásolja a számmezőkben lévő számok száma. 


Számkonverzió

A belső melllékhez egy országos hívószámot rendelünk. Bejövő számkonverzió esetén közvetlen számról, kimenő esetén kijelzett számról beszélünk.


Közvetlen szám, közvetlen telefonszám

Olyan országos hívószám, mellyel a mellék közvetlenül elérhető kívülről. Pl. a 22501 mellék közvetlenül hívható az 0652 518-661 számon; nem kell az egyetemi központi számot tárcsázni, s utána a melléket. Ez tehát egy mellékhez rendelt többletszolgáltatás. A hívószámhoz nem tartozik külön fizikai vonal, csupán logikai kapcsolat, mellyel egy belső mellékhez van rendelve. Hívás kezdeményezésnél a vonal mellékként viselkedik; a hívott fél nem látja a közvetlen számot. Lásd még: Közvetlen beválasztás


Kijelzett szám

Olyan országos hívószám, mely a hívott fél készülékén megjelenik, amikor egy mellékről hívják, s így a mellék visszahívható ezen a közvetlen számon. Ez tehát egy mellékhez rendelt többletszolgáltatás. A szolgáltatás a közvetlen számokkal együtt, vagy külön is beállítható. Jelenleg csak a Klinikák telephelyen van ilyen szolgáltatás.


Személyi kód

Olyan számsorozat, amelynek bebillentyűzésével lehetővé válik a személyre szabott jogosultság szerinti hívások lebonyolítása, illetve a költségek személyhez kötése. Ha pl. egy készülék csak belső hívásra alkalmas, de a személyi kódunk belföldi hívásra is feljogosít, akkor az adott készülékről kezdeményezhetünk belföldi hívásokat is a kódunk beütése után. A díjelszámoló rendszer nem a mellékhez, hanem a kódhoz rendeli majd a hívás költségét. Akkor is hasznos lehet a szolgáltatás, ha pl. egy tanári szobában egyetlen készülék van, de szeretnék elkülöníteni az egyes dolgozók telefonálási költségeit.


Fővonal

A DE-n olyan 52-es körzetben lévő 6 jegyű hívószám, ami az egyetemi telefonközpont helyett közvetlen fizikai vonalon kapcsolódik a szolgáltatóhoz. A  szolgáltató  számlájában tételesen szerepel a számlarészletezője. A fővonal nem tudja kihasználni az egyetemi telefonközpontok forgalomirányítását, ezért az ilyen számról drágábban hívhatók pl. a mobil-, de az országos számok is, mint egy belső mellékről. Fentiek miatt nem tud hívást továbbadni belső mellékre.


Analóg telefon

Hagyományos technológiát használó telefon.


Fax

Szöveg, ábra továbbítása telefonvonalon keresztül.


IP telefon

IP technológiát használó telefon.


ISDN vonal

Olyan digitális vonal, ami az analóghoz képest többletszolgáltatásokra képes. Pl. beszéd- és adatátvitel, vagy több telefonszám egy vonalon.


ISDN30

Az ISDN30 vonalak biztosítják a mellékek forgalmát a telefonközpontokon keresztül.


ISDN kapcsolt szám

Az a telefonszám, ami az ISDN technológiában az ISDN főszámhoz tartozik. Jellemzően egymást követő számok.


Hívásrekordok

A telefonközpontok rögzítik a hívások külső paramétereit. Ezek közül a legfontosabbak: melyik számról mikor mit hívtak, mennyi ideig, milyen kóddal, melyik trönkön hagyta el a telefonközpontot, de ezen kívül még sok egyéb adatot tartalmaznak. A különböző telefonközpontok hívásrekordjaiban ezek az adatok más-más helyen, s különböző módon találhatóak meg. Pl. az egyik csak 6 másodpercekben mér, így ez az adat elfér egy karakteren, a másik pedig ún. unix formátumban rögzíti az időt.


Telefonközpont, alközpont

Az a speciális számítógép, ami kezeli a bejövő és a kimenő hívásokat a tárcsázott számok szerint. A telefonközponthoz csatlakoznak a mellékek, és a külvilággal általában ISDN30-as vonalon, illetve mobiltrönkön tartja a kapcsolatot. A korábbiak hagyományos analóg átvitelre képesek, az újabbak már IP alapúak. Az egyetemen az alábbi típusú telefonközpontok üzemelnek 2015-ben:

Avaya, Egyetem tér, Ótemető u., Kassai út
Siemens, Böszörményi út
Ericsson, Nagyerdei krt
Cisco, Egyetem tér


Flotta

Az egyetem és a mobilszolgáltató közti szerződésbe tartozó mobil hívószámok, melyek a szerződés szerinti kedvezményes díjakkal jogosultak igénybe venni a szolgáltatásokat. A flotta tagjai egymást ingyen hívják.


Hivatali mobiltelefon

Olyan mobil előfizetés, ahol az egyetem köt szerződést a mobilszolgáltatóval egy hívószám flottába emeléséről, majd megállapodást ír alá az alkalmazottjával a hívószám használatáról, illetve adatlapot az igényelt szolgáltatásokról és a dolgozói költségek számítási módjáról. Mivel az egyetem az előfizető, ezért a számlát az egyetem kapja, a dolgozói költségeket pedig az adatlap alapján továbbszámlázza az alkalmazottnak. Fentiek miatt szerződésmódosításra, azaz különböző szolgáltatások engedélyezésére, illetve tiltására, tehát pl. adatcsomag váltásra, csak az egyetem jogosult, a hivatali mobil előfizetésben lévő hívószám használója nem keresheti közvetlenül a mobilszolgáltatót. Ugyanakkor ezeket a módosításokat a dolgozó és a munkáltatója kezdeményezheti az egyetem felé egy újabb webes adatlap kitöltésével.
Ha az alkalmazott készüléket szeretne vásárolni, akkor nem írhat alá hűségnyilatkozatot, ugyanakkor az egyetem számára létrehozott kedvezményes listaáron vásárolhat. A mindenkori friss árlista letölthető az alábbi oldalról, a bal alsó sarokban lévő "Mobileszközök árlistája" hivatkozásról. A táblázatból az "Előfizetésre vállalt 24 hónapos hűség*" árat kell figyelembe venni.


Ügyeleti telefon

Az ügyeleti telefonnak az a szerepe, hogy az éppen ügyeletet adót elérjék, vagy ha neki hívnia kell egy munkatársát, főnökét, akkor ezt ingyen tehesse. Az igénybe vehető szolgáltatások köre és a hívható díj- és számövezetek száma a lehető legszűkebb. Tarifacsomagjában a legkisebb költséghatár szerepel, adatcsomagja nincs. Ha a költséghatárt túllépi, a szervezeti egységnek azonnal vizsgálatot kell indítania mi okozta ezt, hiszen az előfizetés költségét teljes egészében a szervezeti egység viseli. A készüléket jellemzően egymásnak adogatják az ügyeletet végzők, emiatt nem köthető személyhez, csak szervezethez. Ilyenkor egyetlen virtuális "felhasználót" szoktunk létrehozni, s hozzá rendeljük a szervezet összes ügyeleti telefonját. Ennek a "felhasználónak" egyetlen általános e-mail-címe van, erre küldjük az összes telefonja értesítését. Pl. Ügyeleti KKZA, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Családi (dolgozói, hozzátartozói) mobiltelefon

Olyan mobilelőfizetés, ahol a dolgozó köt szerződést a mobilszolgáltatóval egy hívószám flottába emeléséről a munkáltatói igazolásának bemutatásával, hogy ő maga, illetve a családtagja, hozzátartozója kedvezményes szerződést köthessen, alacsony díjakkal telefonálhasson, pl. ingyen hívhassák egymást. Mivel a dolgozó az előfizető, ezért a számlát a dolgozó kapja, de megadható a számot használó családtag címe is. Fentiek miatt szerződésmódosításra, azaz különböző szolgáltatások engedélyezésére, illetve tiltására, tehát pl. adatcsomag váltásra, csak a dolgozó jogosult.
Ha a dolgozó, vagy a családtag, hozzátartozó készüléket szeretne vásárolni, akkor aláírhat hűségnyilatkozatot, de érdemes figyelembe vennie, hogy az egyetemi mobilszerződések határozott időre szólnak. A magánszemély csak a piaci áron vásárolhat készüléket, nem jogosult az egyetemi listaár igénybevételére.