TelePortál

DE Informatikai Szolgáltató Központ

Vezetékes havidíjak 2015.01.01-jétől

A Debreceni Egyetem szerződés szerint közel bruttó 1 MFt-ot fizet ki havonta előfizetési díjként a vezetékes távközlési szolgáltatásért. Ezt a díjat – a forgalomtól függetlenül – akkor is meg kell fizetni, ha senki sem telefonál. Az előfizetési díj szétosztására a korábbi centrumok 2015. előtt más-más módszert, céget és programot alkalmaztak, ezért az egységesítésre csak most nyílt lehetőség.

2015-től hat telefonközpontban a hívásrekordok gyűjtését, feldolgozását az ISZK végzi saját fejlesztésű programokkal. A díjelszámolás során – a kancelláriával egyeztetett egységes alapelvek szerint – az előfizetési díjat a szolgáltatások igénybevételének arányában osztjuk szét a kb. 6.000 mellék, 2.000 személyi kód, 1.000 számkonverzió, 100 fővonal közt úgy, hogy az egyes szolgáltatásokért ún. havidíjat számolunk fel. A módszer kialakításakor figyelembe vettük az egyetemen korábban kialakított megoldásokat, s igyekeztünk azok előnyeit ötvözni. 2015-től az alábbi bruttó díjakkal számolunk.

Havidíj típusa Bruttó díj (Ft/hó)
Személyi kód havidíj 0
Fax havidíj 0
ISDN 30 havidíj 0
ISDN kapcsolt szám havidíj 0
Mellék havidíj 100
Számkonverzió havidíj 100
Fővonal havidíj, Analóg 1 500
Fővonal havidíj, ISDN2 PMP 2 500
Fővonal havidíj, ISDN2 PP 3 500
Kiigazítási díj ±10%

A személyi kódok kiosztása, karbantartása egyetemi belügy, és bár munkával, adminisztrációval jár, nincs költségvonzata a szolgáltatók felé. Fontos változás, hogy a következőkben nem lesznek magán PIN kódok.

A faxolási lehetőség kialakítása az IP telefóniában meglehetősen nehézkes, munka- és költségigényes. Bár fax havidíj nincsen, a továbbiakban fax csak számkonverzióval együtt igényelhető.

Az ISDN 30 vonalak száma jelentősen befolyásolja az egyetem által fizetendő tetemes előfizetési díjat, de mivel számuk a kiszolgálandó mellékek számával arányos, ezért költségüket a mellékek közt osztjuk fel.

A mellék havidíj az elérhetőség és telefonálási lehetőség, azaz a rendelkezésreállás, mint szolgáltatás díja. Mivel a személyi kód jogosultsága sok esetben felülbírálja a mellékét, ezért nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy az adott mellékről tudnak-e kifelé hívást kezdeményezni, így ez a díj minden egyes mellékre vonatkozik.

A számkonverzió havidíj az egyetem által a számmezőkért fizetett díj szétosztásámak tekinthető, mivel a kiosztható számok csak korlátozott számban állnak rendelkezésre. Csak egy számkonverzó díját kell megfizetni, függetlenül attól, hogy közvetlen szám és/vagy kijelzett szám, vezetékes és/vagy mobil a mellékhez rendelt országos szám.

A fővonal havidíj az előfizetési díjat befolyásoló tétel szétosztásának tekinthető, célja a szervezeti egységek ösztönzése a fővonalak számkonverzióval történő kiváltására, s ezzel az egyetem tárgyalási pozíciójának erősítése a következő szerződésre, végső soron tehát a szolgáltatónak fizetendő előfizetési díj csökkentése.

A kiigazítási díj a "kiadás" (a szolgáltatói számlák összege) és a "bevétel" (a szervezetekre havidíj és forgalmi díj címén áthárított összköltség) közti különbözetet hivatott kiegyenlíteni a teljes telefonálási költség (havidíj+ forgalmi díj) arányában. A felsorolt havidíjakból befolyó összeg a mellékek, fővonalak, számkonverziók számának változásával módosul, miközben a szolgáltatónak fizetett előfizetési díj a szerződés 2 éves időtartama alatt változatlan. Ez a díj tehát azért szükséges, hogy a "kiadás"-t forintra pontosan szét lehessen osztani, de mértékét igyekszünk -10% és +10% közt tartani.

Jelentős változások esetén a havidíjakat úgy kell átalakítani, hogy a kiigazítási díj aránya továbbra is -10% és +10% közt maradjon. Pl. 2015.06.01-jétől több mint 80 fővonalat mondtunk vissza, de 2015.11.01-jétől már feltehetően alacsonyabb előfizetési díjjal kell számolnunk, az előző hónaphoz képest közel azonos fővonal-, mellék- és konverziós szám mellett.